21.februar 2024

  Styrker avanserte CRM-løsninger alltid kundedialogen?  Er det mulig å gjøre den enda bedre?

  I en tid preget av digital transformasjon, står vi overfor utfordringer med å forbedre kundeengasjement og effektivitet. Avanserte teknologiske løsninger, som CRM-systemer, lover store endringer i hvordan bedrifter samhandler med kundene sine. Likevel kan denne kompleksiteten virke overveldende og hemme produktiviteten når vi skal utføre, lede, og logge aktiviteter.

  Les hele saken

  7.februar 2024

  Gjenoppdag magien ved personlig kommunikasjon: Nøkkelen til de "glemte" kundene

  I dag hvor digital markedsføring og automatiserte samtykkeforespørsler har blitt normen, har vi som markedsførere og selgere en tendens til å glemme kraften som ligger i personlig kommunikasjon. Som en erfaren aktør i feltet, har jeg sett hvordan landskapet har endret seg. Men en ting forblir konstant – den ubestridelige verdien av et personlig preg i våre kommunikasjonsstrategier.

  Les hele saken

  31.januar 2024

  Maksimer potensialet i dine CRM-investeringer: Finn det riktige verktøyet for overlegen kundekommunikasjon

  I en tid der kunstig intelligens og digitaliseringen øker i ekstrem fart, står mange bedrifter overfor utfordringen med å bevare personligheten i kundekommunikasjonen. Tenk deg en verden der kundedialogen domineres av ufølsomme "maskin til menneske"-interaksjoner, hvor automatiserte e-poster og forhåndsprogrammerte chatbots mangler evnen til å forstå og respondere på kundenes unike behov og følelser.

  Les hele saken

  Temaer: CRM Software, Kundeforvaltning, Salg- og salgsledelse

  23.januar 2024

  Vet du hvor mange kunder dine selgere har kontaktet den siste måneden?

  Som leder står du overfor unike utfordringer hver dag. En av de mest kritiske, men ofte oversette, er å forstå dynamikken mellom dine selgere og deres kunder. Har du noen gang stoppet opp og tenkt over hvor mange kunder dine selgere faktisk har snakket med i løpet av en måned, for eksempel i januar? Og enda viktigere, vet du hva utfallet av disse samtalene var? Som leder, kan denne tilsynelatende enkle spørsmålingen avsløre overraskende innsikter. Men vent, det blir enda mer interessant når du dykker dypere. Ja, å telle samtaler er greit, men har du tenkt på hva som skjuler seg bak tallene? Hva lærte dine rådgivere om kundenes dypeste behov og drømmer i disse samtalene? Forestill deg hvordan denne gullgruven av informasjon kan revolusjonere din tilnærming til kundetjeneste og produktutvikling. Hva var utfallet av samtalene? Nå kommer den spennende delen - hva ble utfallet av disse samtalene? Har de ført til banebrytende kunnskap, nye produkter eller tjenester, eller kanskje avdekket hvorfor noen kunder sier nei? Tenk på hvilken innflytelse effektiv oppfølging kan ha på kunderelasjonene dine. Men hva med teamet ditt? Har du vurdert om dine ansatte er overbelastet eller kanskje underutnyttet? Forståelse av deres interaksjoner kan avsløre skjulte sannheter om deres arbeidsbelastning. Er de i stand til å gi hver kunde den oppmerksomheten de fortjener, eller er det rom for vekst? Hvor går veien videre? Her kommer nøkkelen til å støtte dine rådgivere – hvordan kan du få et klarere bilde av deres daglige utfordringer og suksesser? Investering i de riktige verktøyene og jevnlig engasjement med teamet ditt kan være game-changere. Du står ved en kritisk korsvei. Det handler ikke bare om antall salg, men om å forstå hver eneste samtale, dens varighet, kvalitet, og resultat. Denne innsikten er ikke bare avgjørende for kundetilfredshet, men kan også være motoren som driver din forretningsvekst og teamets suksess. Tenk på mulighetene – hvordan kan denne detaljerte forståelsen transformere din tilnærming til kundeservice og strategisk planlegging? Å ha en grundig forståelse av selgernes faktiske aktiviteter og resultater er ikke bare en fordel, men en nødvendighet for å veilede dem mot suksess. Det handler om å se utover de overfladiske tallene og dykke dypere inn i dataene for å avdekke reelle mønstre og trender i deres arbeid. Når en leder har tilgang til detaljerte innsikter om hvert enkelt kundemøte, samtalelengde, responsrater og kvaliteten på kundeinteraksjonene, blir coaching mer målrettet og relevant. Dette tillater ikke bare identifisering av områder hvor selgere kan forbedre seg, men også anerkjennelse av deres styrker og suksesser. Ved å bruke disse faktiske målingene kan ledere skreddersy sine coachingstrategier for å passe hver enkelt selgers unike behov og arbeidsstil, noe som kan føre til mer effektive salgsstrategier og forbedret teamytelse. I et miljø hvor fakta og data driver beslutninger, blir coaching et kraftfullt verktøy for personlig utvikling og økt salgseffektivitet."

  Les hele saken

  1.desember 2023

  Lederskap versus fleksibilitet i salgsledelse

  Hvorfor lederstyrt salgsledelse overgår selgerstyrt fleksibilitet i salg I en verden hvor data er konge og kundeengasjement er avgjørende, har Customer Relationship Management (CRM)-systemer blitt uunnværlige i moderne salgsprosesser. Disse systemene gjør det mulig for bedrifter å samle, analysere og bruke kundeinformasjon på måter som fremmer bedre kunderelasjoner, mer effektivt salg, og forbedret kundeservice. De sporer kundeinteraksjoner, hjelper med å forvalte salgsprosesser og kan levere verdifull innsikt som kan drive salg og markedsføringsstrategier. Men til tross for deres ubestridelige verdi, kommer tradisjonelle CRM-systemer med visse utfordringer.

  Les hele saken

  Om bloggen

  Bindeleddet er en blogg det vi deler vår kunnskap og erfaring om samspillet mellom oppdragsgivere og oppdragstakere, som inspirerer til utvikling og innovasjon i utgående kundeaktivitet, og gir innsikt og ekspertise om salg og kundeforvaltning for å skape vekst.

  Besøk også www.headshed.com

  Bloggen er tidligere benevnt som "callsenterbloggen"