31.januar 2024

  Maksimer potensialet i dine CRM-investeringer: Finn det riktige verktøyet for overlegen kundekommunikasjon

  I en tid der kunstig intelligens og digitaliseringen øker i ekstrem fart, står mange bedrifter overfor utfordringen med å bevare personligheten i kundekommunikasjonen. Tenk deg en verden der kundedialogen domineres av ufølsomme "maskin til menneske"-interaksjoner, hvor automatiserte e-poster og forhåndsprogrammerte chatbots mangler evnen til å forstå og respondere på kundenes unike behov og følelser.

  Les hele saken

  Temaer: CRM Software, Kundeforvaltning, Salg- og salgsledelse

  21.november 2023

  Har du en strategi for bruk av AI i din bedrift?

  Bare 15 % av norske bedrifter bruker AI i sin daglige drift Bruken av kunstig intelligens (AI) i norske bedrifter viser en moderat adopsjons-rate. Ifølge en undersøkelse utført av NHO, benytter kun 15 % av norske bedrifter AI i sin daglige drift. Denne undersøkelsen ble publisert i september 2023, og oppfordrer norske bedriftsledere til å øke bruken av AI for å holde tritt med teknologisk utvikling.

  Les hele saken

  Temaer: Kundeservice, Kundeforvaltning

  24.oktober 2023

  Velkommen som kunde hos oss - la oss aldri snakkes igjen!

  I en tid hvor vi til stadighet blir oppfordret til å bytte bank, og der forskjellene i renter og gebyr kan utgjøre forskjellen mellom at privatøkonomien går i minus eller i null fra måned til måned, skulle man tro at bankene var opptatt av å beholde de kundene de har og enklest og raskest mulig hente kunder fra sine konkurrenter. Kundeopplevelsen er et viktig aspekt av enhver banks omdømme og kundeforhold, noe enkelte banker har blitt konfrontert med i nasjonale medier.

  Les hele saken

  Temaer: Kundeservice, Kundeforvaltning

  17.oktober 2023

  Optimalisering av refinansiering gjennom struktur og ressursutnyttelse

  Det er mange grunner til å tilby refinansiering til sine kunder om dagen. Det mest åpenbare er muligheten til å restrukturere kundens gjeld på en mer håndterbar måte. Dette kan redusere risikoen for misligholdte lån og øke sannsynligheten for at kundene kan oppfylle sine økonomiske forpliktelser i tide. Det er også en stor andel kunder som har usikret gjeld hos dine konkurrenter. Det er dyrt for kunden og bedre for banken å få samlet det.

  Les hele saken

  Temaer: Lead håndtering, Kundeforvaltning

  3.oktober 2023

  Slik kan du få mer ut av kundeforholdet ved hjelp av kryssalg i finans

  I dag er finanskonsern ofte sammensatt av ulike enheter som bank, forsikring, eiendomsselskaper og regnskapskontor, samt avdelinger innen forvaltning. For å drive kryssalg på en profesjonell og effektiv måte, er det essensielt å forstå kompleksiteten som ligger i ulike bransjer. Enda viktigere er det å sikre at krysssalget er etisk forsvarlig, effektivt og givende for kunden.

  Les hele saken

  Temaer: Lead håndtering, Kundeforvaltning, Salg- og salgsledelse

  Om bloggen

  Bindeleddet er en blogg det vi deler vår kunnskap og erfaring om samspillet mellom oppdragsgivere og oppdragstakere, som inspirerer til utvikling og innovasjon i utgående kundeaktivitet, og gir innsikt og ekspertise om salg og kundeforvaltning for å skape vekst.

  Besøk også www.headshed.com

  Bloggen er tidligere benevnt som "callsenterbloggen"