Image by <a href="https://pixabay.com/users/geralt-9301/?utm_source=link-attribution&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=image&amp;utm_content=4776914">Gerd Altmann</a> from <a href="https://pixabay.com//?utm_source=link-attribution&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=image&amp;utm_content=4776914">Pixabay</a>En digital kundereise refererer til den totale opplevelsen av en kunde når de interagerer med et selskap eller en merkevare gjennom digitale kanaler som for eksempel nettsider, sosiale medier, e-post, chat og apper. Det inkluderer alle trinnene som en kunde går gjennom fra de først blir bevisst på merkevaren, til de gjør et kjøp, og til slutt beholder eller forlater merkevaren.

En datadrevet kundereise, på den annen side, fokuserer på å bruke data for å optimalisere kundereisen og gi en mer personlig opplevelse til hver enkelt kunde. Dette kan inkludere bruk av data for å forstå kundens behov og preferanser, og deretter tilpasse tilbud, markedsføring, kommunikasjon og kundeservice basert på denne informasjonen.

Mens en digital kundereise refererer til selve opplevelsen, fokuserer en datadrevet kundereise på å bruke data og analyse for å forbedre denne opplevelsen og øke kundetilfredsheten. Ved å bruke data kan bedrifter også identifisere områder der kundene opplever problemer eller hindringer i kundereisen og implementere tiltak for å forbedre opplevelsen.

Min kollega Frode Lien Otnes har tidligere skrevet om datadrevet kundereise i et tidligere blogginnlegg her: Datadrevne kundereiser kan gi store fordeler

5 steg til en bedre kundereise

Hvordan kan du skape en bedre digital opplevelse for kunden og øke kundetilfredsheten?
  1. Det er viktig å kartlegge alle kontaktpunkter kunden har med bedriften og produktene gjennom hele kundereisen, både digitale og ikke-digitale. Dette inkluderer alt fra besøk på nettsiden til kundeservice og levering.
  2. Analyser kundens adferd på de ulike kontaktpunktene. Du kan få innsikt i hvordan kundene dine reagerer på ulike tiltak og interaksjoner. Dette kan hjelpe med å forbedre opplevelsen og tilpasse markedsføring og kommunikasjon.
  3. Bruk data for å gi en personlig og relevant opplevelse. Samle inn og analysere data om kunden. Dette kan inkludere data om kundens kjøpshistorikk, interaksjoner med selskapet, utfall fra samtaler med kundeservice og salg, samt preferanser kunden har oppgitt.
  4. Det er viktig at du kontinuerlig tester og optimaliserer kundereisen for å forbedre opplevelsen. Dette kan du gjøre med A/B-testing av nettsider og e-postkampanjer, samt å bruke data til å tilpasse markedsføring og kommunikasjon.
  5. Viktigst av alt er involvering av kunden. Du må involvere kundene dine gjennom hele kundereisen, de kan hjelpe deg med med å øke kundetilfredsheten. Det enkleste er å gi kunden muligheten til å gi tilbakemelding samt å gi enkel tilgang til kundeservice.

For å oppsummere, du trenger begge deler. En datadrevet kundereise kan hjelpe bedrifter med å forstå kundenes atferd og preferanser på en mer nøyaktig måte, mens en digital kundereise fokuserer på å skape en sømløs og engasjerende opplevelse for kunden gjennom digitale kanaler.

Med Cube fra Headshed AS kan bedrifter støtte opp under både digitale og datadrevne kundereiser ved å tilby verktøy for å samle inn og analysere data, automatisere kampanjer og tilpasse kommunikasjon og tilbud til hver enkelt kunde. Ved å bruke Cube kan man forbedre kundetilfredsheten og skape en bedre kundeopplevelse gjennom hele kundereisen.

 

Prat med oss om Cube som CRM-system