Agenter på callsenter telemarketing

Godt HR-arbeide basert på en solid personalpolitikk er en viktig suksessfaktor i et callsenter. Mange aktører i bransjen må ordne dette på egen hånd, men mangler grunnleggende prosesser og verktøy. Vi vil dele våre erfaringer og ressurser med deg, slik at du kan håndtere dette viktige arbeidet på en god måte. Her ser vi nærmere på hvordan du utarbeider en god personalhåndbok og gir deg muligheten til å laste ned en mal for dette helt gratis.

Et callsenter er ofte unge menneskers første møte med arbeidslivet, og det er vanligvis høyere utskifting av arbeidsstokken her enn i andre bransjer. Ta med det faktum at selve jobben innebærer en temmelig høy grad av resultatfokus, og vi har de viktigste premissene for at en grundig HR-strategi er utbytterikt for både ansatt og virksomhet.

En god og dekkende personalhåndbok er ofte mangelvare i mindre virksomheter og fører gjerne til at ansatte opplever utydelige eller manglende rammer for arbeidet de skal utføre. Den er krevende å utvikle og vedlikeholde, men misnøye blant ansatte er enda mer krevende. En god personalhåndbok med forventningsavklaringer rundt personalpolitikk, regler og prosedyrer, lønn, betingelser og andre goder er et godt utgangspunkt for arbeidsforholdet. Kall det gjerne et "oppslagsverk i hvordan man skal fungere på jobben”!

Hva er en god personalhåndbok?

En god personalhåndbok skal gi deg

  • oversikt over oppdaterte lover og regler
  • svar på alt du lurer på når det gjelder din arbeidshverdag
  • rask innsikt til viktig informasjon og pekere til dybdekunnskap når du trenger
  • oversikt over rettigheter plikter og ordninger for deg som ansatt

Har du en god personalhåndbok vil det være en god hjelp for både ledere og medarbeidere. Da forstår vi lettere hvordan selskapet og medarbeiderne skal opptre, og hvordan vi løser helt grunnleggende behov og tar vare på medarbeiderne på en tydelig og rettferdig måte. Det danner grunnlaget for et godt arbeidsmiljø.

Les mer: 11 råd på veien til en god medarbeidersamtale

Fyller ut arbeidsavtalen

Personalhåndboken bygger på arbeidsavtalen, men gir en bredere og mer detaljert beskrivelse av alle viktige aspekter ved arbeidsforholdet. De vanligste kapitlene er:

 • Personalpolitikk med arbeidstidsordninger
 • Ansettelsesforhold, arbeidsreglement, prøvetid og opplæring
 • Goder som kurs og utdanning, forsikringsordninger, dekning av hjelpemidler, trening, gavepraksis og andre goder.
 • Feriereglement, reisekostnader og andre kostnadsrefusjoner
 • Regler om sykdomsfravær, annet fravær og permisjoner

En oppdatert, tilgjengelig og søkbar personalhåndbok er gull verdt for virksomheten. Du kan kjøpe deg tilgang til forskjellige personalhåndbøker hos en rekke ulike aktører. Både arbeidsgiverorganisasjoner og arbeidstakerorganisasjoner har dette og andre maler tilgjengelig for sine medlemmer, og en rekke HR selskaper tilbyr maler og tjenester for å hjelpe deg. 

Vi har laget en personalhåndbok for callsenter, som vi har veldig god erfaring med. Klikk her for å laste ned som en gratis Word-mal og tilpasse den til din virksomhet.


Last ned gratis mal for personalhåndbok