coins-1015125_640

Det er mange grunner til å tilby refinansiering til sine kunder om dagen. Det mest åpenbare er muligheten til å restrukturere kundens gjeld på en mer håndterbar måte. Dette kan redusere risikoen for misligholdte lån og øke sannsynligheten for at kundene kan oppfylle sine økonomiske forpliktelser i tide. Det er også en stor andel kunder som har usikret gjeld hos dine konkurrenter. Det er dyrt for kunden og bedre for banken å få samlet det.

Jeg trenger kanskje ikke å ramse opp alle fordelene, men reduserte lånekostnader gir bedre kundetilfredshet, genererer ekstra inntekter og forbedrer lønnsomheten.

Å administrere og optimalisere refinansieringsprosessen er av avgjørende betydning for enhver bank eller finansinstitusjon. Ved å implementere strukturerte og målrettede tilnærminger kan banken dra nytte av betydelige gevinster i form av effektivitet, kundetilfredshet og økonomisk vekst. I dette innlegget vil vi utforske hvordan strukturert arbeid og eksterne ressurser kan være nøkkelen til å lykkes med refinansieringsstrategier.

Nedenfor har vi listet noen råd i tilnærmingen til refinansieringsprosessen

Strukturert tilnærming

Struktur og organisasjon er nøkkelen til å sikre en jevn og effektiv refinansieringsprosess. Lederne i personmarkedet og kundeservice bør implementere en klar arbeidsflyt som inkluderer steg-for-steg-veiledning fra identifisering av behov til implementering av refinansieringsløsninger. Dette vil ikke bare øke produktiviteten, men også sikre at kundenes behov blir godt ivaretatt.

Bruk eksterne ressurser og systemer

Det er viktig å anerkjenne at banksektoren har tilgang til et bredt spekter av eksterne ressurser og spesialiserte systemer som kan støtte refinansieringsprosessen. Disse ressursene kan inkludere programvare for kredittvurdering, analysetjenester for låneporteføljer, og rådgivningstjenester for optimalisering av lånebetingelser. Ved å benytte seg av slike verktøy kan banken forbedre nøyaktigheten i beslutningene, redusere risikoen og effektivisere prosessen. Imidlertid er det vår erfaring at det i siste fase handler om å kontakte en mengde kunder og gjennomføre en rekke samtaler en-til-en som hverken systemer eller medarbeidere i banken er rettet inn mot.

Fordeler ved struktur og ressursutnyttelse

Gevinstene ved å implementere en strukturert tilnærming og utnytte eksterne ressurser er mangfoldige. Dette kan blant annet være:

Høyere effektivitet - En strukturert arbeidsflyt kan redusere unødig tidsbruk og optimalisere ressursutnyttelsen, noe som fører til raskere prosessering av refinansieringsforespørsler.

Bedre kundetilfredshet - En effektiv prosess vil resultere i fornøyde kunder, da de opplever raskere respons og bedre service.

Redusert risiko - Bruk av spesialiserte systemer og ressurser kan bidra til bedre risikohåndtering og nøyaktig vurdering av kundenes evne til å håndtere den refinansierte gjelden.

Optimalisering for suksess

For å oppnå suksess i refinansieringsområdet er strukturert arbeid og utnyttelse av interne og eksterne ressurser avgjørende. Lederne i personmarkedet og kundeservice bør fokusere på å etablere klare prosesser, bruke tilgjengelige verktøy og utnytte eksterne tjenester for å maksimere gevinsten av refinansiering både for banken og dens kunder.

Å samarbeide med eksperter som Consort og Headshed for å etablere en effektiv og strukturert refinansieringsprosess, er en strategisk beslutning som kan revolusjonere bankens tilnærming til kundeservice. 

Headshed, med sin ekspertise innen prosessoptimalisering og teknologiske løsninger, kan skreddersy og implementere spesifikke arbeidsflyter som harmoniserer sømløst med bankens eksisterende operasjonelle struktur. Dette legger grunnlaget for en effektiv og målrettet tilnærming til refinansiering. 

På den annen side bringer Consort sin inngående kunnskap om bankindustrien og erfaring med å tilby skreddersydde finanstjenester til bordet. Ved å bemanne tjenesten for oppfølging og refinansiering med dyktige fagfolk fra Consort, kan banken forsikre seg om at kundene blir møtt av dedikerte spesialister som forstår deres unike økonomiske behov. Dette ikke bare optimaliserer kundeopplevelsen, men kan også føre til økt suksess i gjennomføringen av refinansieringsløsninger som gavner både kunder og bank. Samlet sett er et samarbeid med Headshed og Consort nøkkelen til å forbedre effektiviteten, kvaliteten og tilpasningen av bankens refinansieringstjenester.

Vil du vite mer om Consort AS og hvordan de benytter Headshed Cube for å hjelpe sine kunder i blant annet bank og forsikring, kan du ta kontakt med oss eller Consort:

https://www.consort.no/kontakt eller

 

Prat med oss om Cube som salgsstøtteverktøy