DALL·E 2023-01-25 19.36.01 - can you create a oil painting  that illustrate sales and markting with a chatbot

Ja, jeg er skyldig på alle punkter! Vi har fått et verktøy som er mange ganger så effektivt som søk på nett, som gir godt formulerte tekster, hjelp til vurderinger og omskrivinger av dokumenter og tekster, men også helt greie svar på en rekke spørsmål du må lære deg å stille. Gjør du det, kan ChatGPT bli et hjelpemiddel for nær sagt alt men også ingenting. For ordens skyld: bildet er generert med DALL-E 2. DALL·E 2 er et nytt AI-system som kan lage realistiske bilder og kunst fra en beskrivelse i naturlig språk.

Jeg har brukt boten til mye og kommer til å lære meg mer og bruke den i streben etter å hjelpe våre kunder og de som følger oss til å finne veien mot målet innen salg og markedsføring. Kommersielt har jeg allerede instruert ChatGPT til å skrive blogginnlegg basert på den formen jeg bruker i mine innlegg og utarbeidet og bearbeidet tekster som har blitt bedre og mer utfyllende enn hva jeg selv hadde klart med min begrensede kunnskap. 

Det aktualiserer selvfølgelig det faktum at jeg kanskje ikke har kunnskap om alt jeg skriver om? Kan jeg da stole på og utgi informasjon med min signatur? 

Hvem er det som egentlig eier denne informasjonen, hvor kommer den fra, er det lov å publisere denne informasjonen - noens copyright rettigheter må være brutt på veien eller?

Blogginnlegg fra ChatGPT

Jeg har latt meg lede inn i fristelsen og latt boten skrive blogginnlegget om hva som skal til for å lykkes som selger. Dersom du er en dreven bruker av boten, så ser du at det er boten og ikke jeg som har skrevet den, men du kan som nevnt instruere den i å skrive som meg, eller deg eller IBSEN for den saks skyld. Det er best å la den inspirere fremfor å la den skrive hele teksten.

Jeg har latt meg inspirere av å la boten lage sammendrag av større tekster - for du er kanskje som meg - en lat selger som vil komme raskt til poenget. Det er utrolig hvor langt og komplisert enkelte forfatter skriver! Som oftest kan du redusere en tekst med 90% og få sagt det samme.

Tekster generert fra AI vil etter hvert bli identifisert av annen AI og Google vil f.eks. raskt komme med teknologi som vurderer tekster og "rater" dem ned på grunn av dette. Microsoft på sin side vil ønske å benytte AI kjernen i sin søkemotor Bing, og da skal det ikke mye fantasi til for se at det blir en kamp mellom giganter.

En avansert søkerobot eller noe mer eller mindre?

Ja, for dersom du er ute etter informasjon er det bare å spørre og du får mer utfyllende og relevante svar på f.eks. informasjon om produkter og tjenester, inkludert spesifikasjoner, tilgjengelighet og priser. Som markedsfører er det åpenbart vanskeligere å bli lagt merke til, men deler du nyttig og og riktig informasjon om dine produkter så vil dine kunder kunne finne den her. Hvorfor ikke la boten lage materiellet for deg eller i alle fall gi den i oppgave å forenkle og skrive om din produktinformasjon.

Men husk - boten svarer kun på det den er matet med - og ChatGPT er ikke ansvarlig for hvem som er kilden til informasjonen eller at den er oppdatert

Hvorfor ikke la ChatGPT hjelpe deg med:

 

  • å hjelpe deg å svare på spørsmål fra potensielle kunder og å generere svar?
  • å generere unike og engasjerende innhold for sosiale medier, e-postmarkedsføring og andre kanaler.
  • å generere spørsmål og svar for annonser, noe som kan øke engasjementet og konverteringsraten på dine nettsider.
  • å generere unikt og relevant innhold for nettsteder, blogginnlegg, artikler osv.
  • å analysere store datamengder
  • å presentere et resyme av en kjent bok
  • å oversette tekster
  • å lage tekster med bedre SEO for å få bedre rating i Google søk ved å skrive bedre meta tags

Kjære bot du som er i nettleseren - hjelp meg med den daglige samtalen

Ja, du kan allerede la AI lytte til telefonsamtalen din live og gi deg råd til hvordan du bør ordlegge deg for å få best resultat, hvis du forteller den hva du ønsker å oppnå. Dette vi revolusjonere opplæring av kundeservice og salg - og coaching av mennesker, som enn så lenge er mye bedre til å snakke med mennesker,

Det du mater boten med blir for alltid hemmelig eller?

Tja, som alle andre teknologiselskaper så er det en viss risiko at informasjon kommer på avveie, selv om Open AI tar sikkerhet på alvor.

Likevel, ikke all informasjon er like sensitivt og det kan være en risiko for at noen informasjon kan komme på avveie. Derfor anbefaler OpenAI å ikke dele sensitive eller personlige opplysninger med modellen

og dett var dett?

Nei, AI er i rivende utvikling og dette er bare starten (kanskje ikke det en gang?) på en utvikling som går i en enorm fart og noe som våre politikere må forstå og begrense i den grad at det ikke blir misbrukt over alle grenser. 

For nå nøyer jeg meg til å se det som et hjelpemiddel i arbeidet, ikke en tjeneste som skal gjøre jobben min og jeg håper og tror at det er slik det blir. Innhold jeg kan stole på, informasjon som øker min kunnskap og kompetanse raskere og mer pålitelig enn et søk i Google eller Bing.

Vi må også forstå at dette er laget av noen, med kraft til å bestemme hva disse botene skal ha av informasjon, sannheter og usannheter i sine datasiloer. Jeg er sikker på at du tenker ditt når du får vite hvem som står bak initiativet til Open AI og ChatGPT (hvis du ikke allerede er klar over det): 

OpenAI LP er et amerikansk forsknings- og teknologiselskap som ble grunnlagt i 2015 av Elon Musk, Sam Altman, Greg Brockman, Ilya Sutskever, Wojciech Zaremba og John Schulman. Selskapet har som mål å utvikle og promotere kunstig intelligens (AI) på en måte som er åpen og tilgjengelig for alle, og å bidra til å løse viktige globale problemene. Selskapet eies av sine grunnleggere og investorer, og har også mottatt finansiering fra regjeringer og private investorer.

Ønsker du å vite hvordan vi kan bruke kunstig intelligens i Cube, for å få bedre resultater og sikre etterlevelse av lover og regler? Spør ChatGPT eller ta kontakt med oss.

Prat med oss om Cube som CRM-system