Jeg er ikke selger sier du? Nei, du tror kanskje ikke det, men de aller fleste medarbeidere har en eller annen funksjon når det kommer til det å selge virksomhetens varer og tjenester. Gjennom et hav av kundereiser har kunden en rekke kontaktpunkter med virksomheten og dens medarbeidere og ikke minst dens kunder og deres opplevelser. Tilsammen utgjør dette påvirkning som bidrar positivt og negativt til salget. 

Å lykkes med salg handler blant annet om kommunikasjonGjennom mitt arbeidsliv har jeg opplevd virksomheter som sier at de ikke har behov for selgere, og det kan godt være riktig, gitt at andre selger. Man trenger ikke alltid å ha tittelen Selger, Account manager, Key Account Manager og Salgssjef osv. for å selge, men man må beherske salgsprosessen og forstå hva som kreves for å lykkes.

Litt historie

For en mannsalder siden, på slutten av 80-tallet, var det svært få av mine med studenter på Handelshøyskolen som skulle nedverdige seg til å bli selger. Salgsfaget var sågar ikke engang på timeplanen i løpet av et treårig Bachelor studium. Ikke visste jeg heller at jeg i mine neste 30 år skulle jobbe nesten bare med salg - for alt er salg. I dag er det et helt annet fokus på salg og gode selgere er mangelvare og Handelshøyskolen BI har egne studieretninger for faget.

Det er krevende å lykkes som selger, og det er svært vanskelig å finne gode selgere som har lyst til å bytte jobb, fordi gode selgere leverer og får godt betalt der de er.

Vil du lykkes som selger?

For å lykkes som selger, er det flere viktige faktorer å ta hensyn til. Her er noen av de viktigste:

 1. Å kunne kommunisere effektivt med kunder er avgjørende for å kunne selge produkter eller tjenester. Dette innebærer å lytte aktivt til kundene, forstå deres behov og kunne presentere produktet eller tjenesten på en klar og overbevisende måte.

 2. Å ha god kunnskap om produktet eller tjenesten du selger, samt å forstå konkurrentene og markedet, vil gjøre det enklere å svare på kundenes spørsmål og å identifisere potensielle salgsmuligheter.

 3. Å ha gode selgerferdigheter, inkludert evnen til å bygge rapporter, håndtere avslag og å lukke avtaler, er avgjørende for å lykkes som selger.

 4. Selgere møter ofte avslag og motstand, og det krever selvdisiplin og utholdenhet å holde fast på målene og fortsette å jobbe mot dem.

 5. Å alltid ha kundene i fokus og å gå den ekstra milen for å imøtekomme deres behov, vil bidra til å skape positive relasjoner og øke sjansen for gjentatte salg.

 6. Å være fleksibel og tilpasse seg forandringer i markedet og kundene er avgjørende for å lykkes som selger.

 7. Å fortsette å lære og utvikle seg som selger er viktig for å kunne møte nye utfordringer og for å holde tritt med endringer i bransjen.

Ved å fokusere på disse faktorene og alltid jobbe mot å forbedre seg, vil en selger ha større sjanse til å lykkes i jobben.

Jeg har tidligere skrevet en artikkel om hvordan målrettet bruk av salgsteknikker og kommunikasjon øke salget 

Trenger du hjelp til å lykkes?

I tillegg til disse ferdighetene trenger du også noen hjelpemidler for å legge tilrette for salget

Her er noen av de viktigste:

 1. CRM-system (Customer Relationship Management): Dette er et verktøy som hjelper selgeren å holde orden på kundekontaktene, oppfølging av leads, og å spore salgsprosessen.

 2. Salgsrapportering og analyse: Verktøy som gir selgerne mulighet for å spore salgsresultater, samt å analysere data for å forstå hva som fungerer og ikke fungerer i salgsprosessen.

 3. Kommunikasjonsverktøy: Selgerne trenger verktøy for å kommunisere med kunder, som e-post, telefon, video konferanser, osv.

 4. Produkt- eller tjenestekataloger: Selgerne trenger informasjon om produktene eller tjenestene de selger, slik at de kan svare på kundens spørsmål og presentere produktet eller tjenesten på en klar og overbevisende måte.

 5. Presentasjonsverktøy: Selgerne trenger verktøy for å lage overbevisende presentasjoner og demonstrasjoner av produktet eller tjenesten.

 6. Kalender og oppgavebehandling: Verktøy som hjelper selgerne å holde oversikt over avtaler og oppgaver, og å planlegge sin tid effektivt.

 7. Markedsføringsverktøy: Selgerne trenger verktøy for å få tilgang til markedsføringsmateriale, som brosjyrer, annonser, osv., for å hjelpe dem å skape interesse for produktet eller tjenesten de selger.

 8. Mobilitetsverktøy: Selgerne trenger verktøy som gjør at de kan arbeide effektivt på farten, som mobiltelefon, nettbrett eller bærbar datamaskin.

Selgere kan benytte seg av et eller flere av disse verktøyene, avhengig av hva som passer best for deres arbeid og kundene de jobber med.

Abonnér på bloggen

Hva er spesielt med telefonsalg?

Telefonsalg kan være en utfordring, spesielt hvis du ikke er godt forberedt, men ved å unngå følgende feil kan du øke sjansene for å lykkes:

Manglende selvtillit: Som selger er det viktig å ha tro på et positivt utfall av samtalen. Du må tørre å tro på signaturen, et ja og en hyggelig bonus. Å unngå å plukke opp telefonen på grunn av frykt for et nei, eller hoppe over neste kunde på grunn av dårlig erfaring med "slike" kunder, kan hindre deg i å lykkes.

Uforpliktende mål: Salg krever at du setter deg mål, men det er viktig å sørge for at de er realistiske. Å sette seg skyhøye mål kan føre til skuffelse og mislykket salg. Det er viktig å bryte ned målene og sette seg aktivitetsmål som skal skape resultater på kort og lang sikt.

Manglende ansvar: Salgssjefen kan ikke tvinge deg til gode resultater. Du må ta ansvar for egen prestasjon og øke dine ferdigheter ved å bli stadig bedre. Det er viktig å sette seg mål og å vise dem til kollegene dine for å forplikte seg mer.

Så for å lykkes med telefonsalg, må du ha selvtillit, sette deg forpliktende mål og ta ansvar for egen prestasjon. Ved å unngå å gjøre feilene som er nevnt ovenfor, vil du øke sjansene for å lykkes i telefonsalg.

En god salgsleder han hjelpe deg!

En god salgsleder kan hjelpe selgeren med å utvikle og implementere en effektiv salgsstrategi, sette klare og oppnåelige mål, tilby opplæring og coaching for å forbedre salgferdigheter, håndtere og løse problemer som kan oppstå under salgsprosessen og å skape et positivt og produktivt arbeidsmiljø for selgerne.

God coaching av en selger kan inkludere

 • å hjelpe selgeren å forstå kundene sine bedre
 • å gi råd om hvordan man kan tilpasse salgsprosessen til forskjellige kundesituasjoner
 • å identifisere og overvinne hindringer for suksess
 • å jobbe med selgeren for å utvikle en individuell salgsplan
 • å tilby tilbakemelding og støtte underveis i salgsprosessen
 • å tilby konstruktiv kritikk for å hjelpe selgeren å forbedre ferdighetene sine
 • og å hjelpe selgeren å sette og oppnå realistiske salgs- og karrieremål

Prat med oss om Cube som CRM-system