DALL·E 2024-01-31 16.13.22 - A scene depicting a warm, engaging conversation between a customer service representative and a customer, emphasizing the human touch and personal conI en tid der kunstig intelligens og digitaliseringen øker i ekstrem fart, står mange bedrifter overfor utfordringen med å bevare personligheten i kundekommunikasjonen. Tenk deg en verden der kundedialogen domineres av ufølsomme "maskin til menneske"-interaksjoner, hvor automatiserte e-poster og forhåndsprogrammerte chatbots mangler evnen til å forstå og respondere på kundenes unike behov og følelser. 

Dette skaper en distanse mellom bedriften og kunden, hvor den sistnevnte ofte føler seg som en del av en upersonlig kundereise, redusert til et nummer i systemet. Eksempler florerer der kunder mottar generiske e-poster som ikke adresserer deres spesifikke situasjon, eller ender opp i frustrerende samtaler med chatbots som ikke kan håndtere komplekse forespørsler. I denne konteksten blir behovet for verktøy som kan revitalisere kundedialogen med en-til-en samtaler, tydelig. Det handler ikke bare om å kommunisere, men om å skape en forbindelse som verdsetter hver enkelt kunde som en unik individ.

Hva bør man tenke over? 

Mens CRM-systemer er uvurderlige for å administrere kunderelasjoner og lagre viktig kundeinformasjon, står mange bedrifter overfor en kritisk utfordring: Disse systemene er ofte ikke optimalisert for å håndtere effektive kundedialoger. Dette gapet i funksjonalitet kan føre til tapte muligheter i å bygge sterkere kundeforhold. CRM-systemer er utmerkede for å organisere og analysere kundedata, men de mangler ofte verktøyene som er nødvendige for å gjennomføre dynamiske, tilpassede og engasjerende kundedialoger. Resultatet er at mange bedrifter må stole på separate kommunikasjonsplattformer eller manuelle prosesser, noe som kan føre til fragmenterte kundeopplevelser og ineffektivitet. Å identifisere og integrere et verktøy som fyller denne mangelen, og som kan arbeide sømløst med eksisterende CRM-systemer, blir derfor avgjørende for å sikre at kundedialogen ikke bare er informativ, men også engasjerende og responsiv.

Et ideelt verktøy bør redusere "time to market" for kundekommunikasjonskampanjer. Det bør tilby raske og effektive kommunikasjonskanaler for å sikre umiddelbar respons og engasjement med kunder.

Verktøyene bør bidra til en sømløs kundekommunikasjon. Innsikten hentet fra kundedialoger bør brukes til å kontinuerlig tilpasse og forbedre kundeinteraksjonene.

Hva bør et slikt system kunne utrette?

For at et system skal være et effektivt verktøy for en virksomhet som ønsker å styrke kundeopplevelsene gjennom utgående kundeaktiviteter, bør det inneha følgende egenskaper:

 • Systemet bør enkelt kunne integreres med bedriftens eksisterende CRM-systemer for å sikre en sømløs overgang og effektiv datautveksling, f.eks. dynamisk listeadministrasjon.
 • Evnen til å samle inn, analysere og rapportere kundedata er avgjørende. Dette inkluderer innsikt i kundeadferd, preferanser, og historikk, som kan brukes til å tilpasse tilbud og kommunikasjon.
 • Automatisering av rutineoppgaver for å øke effektiviteten i kundeinteraksjoner, som automatisert telefoni, loggføring og timeføring 
 • Evnen til å tilpasse kommunikasjon basert på kundeflyter for å sikre relevante og personlige kundeopplevelser.
 • Støtte for ulike kommunikasjonskanaler som telefon, e-post, SMS, og kanskje til og med sosiale medier, for å møte kundene der de er.
 • Sikre at all kommunikasjon og datahåndtering overholder relevante regelverk, spesielt innen personvern (som GDPR) og finansiell regulering.
 • Verktøy for å identifisere kundetilfredshet og kundelojalitet, samt funksjoner for å håndtere respons fra disse gjennom tilpassede tiltak og kommunikasjon.
 • Funksjoner for effektiv onboarding av nye kunder for å sikre en positiv første opplevelse.
 • Verktøy for å identifisere og utnytte salgs- og kryssalgsmuligheter basert på kundens tidligere interaksjoner, samtykker  og preferanser.
 • Et intuitivt og brukervennlig grensesnitt som gjør det enkelt for ansatte å navigere og bruke systemet effektivt.
 • Systemet bør være skalerbart for å håndtere vekst og fleksibelt nok til å tilpasse seg endrede forretningsbehov.
 • Sist men ikke minst må systemet ha sterke sikkerhetsfunksjoner for å beskytte sensitive kundedata og transaksjoner.

Ved å inneha noen av disse egenskapene, kan riktig system tilby omfattende støtte for bedriftens utgående kundeaktiviteter, fra rekruttering av nye kunder til onboarding, salg, mersalg, kryssalg, og opprettholdelse av kundelojalitet, samtidig som det bidrar til å redusere churn i kundemassen.

For de som ønsker å utforske et slikt verktøy, kan Cube være et utmerket sted å starte. Utforsk Cube for å se hvordan det kan forbedre din kundekommunikasjon og styrke dine kundeforhold.

Prat med oss om Cube som salgsstøtteverktøy