Kunstner: Eira Lippe SlørdalSom leverandør til finansnæringen har vi i Headshed forstått at det i en tid der bærekraftighet ikke lenger er et valg, men en nødvendighet, må vi ta et standpunkt for å være en drivkraft for endring innenfor vår bransje. Vi forstår at for å sikre vår virksomhets langsiktige levedyktighet og suksess, må vi gå foran som et eksempel på bærekraftig praksis.

Hva er bærekraftig salg?

Bærekraftig salg er en tilnærming som integrerer prinsippene for bærekraftig utvikling inn i salgsprosessen, med mål om å sikre at virksomhetens aktiviteter bidrar positivt til miljøet, samfunnet, og økonomien på lang sikt. Dette konseptet går utover det å maksimere umiddelbar fortjeneste og søker i stedet å skape verdi for både selskapet og dets stakeholdere, inkludert kunder, ansatte, og samfunnet som helhet, uten å kompromittere fremtidige generasjoners evne til å tilfredsstille sine behov. 

Bærekraftig salg fokuserer på etiske forretningspraksiser, som rettferdig handel, ansvarlig ressursbruk, og reduksjon av karbonavtrykket, samtidig som det fremmer produkter og tjenester som er miljøvennlige, sosialt ansvarlige, og økonomisk levedyktige. Det oppfordrer til transparent kommunikasjon om produktets livssyklus, inkludert produksjon, bruk, og avhending, og støtter initiativer som bidrar til en positiv sosial endring. Ved å omfavne bærekraftig salg, kan bedrifter ikke bare forbedre sitt omdømme og bygge sterkere kunderelasjoner, men også oppnå langsiktig suksess og konkurransefortrinn ved å være i forkant av det grønne skiftet og møte de økende forventningene fra en miljøbevisst forbrukerbase.

Her er hvordan vi, med kreativitet og engasjement, arbeider for å være en bærekraftig leverandør til våre kunder:

  • Miljøbevisst teknologi - Vi velger grønn webhosting og optimaliserer våre SaaS-løsninger for å minimere energiforbruket, både på vårt kontor og hos våre leverandører.

  • Etisk og ansvarlig forretningsførsel - Vår forpliktelse til datasikkerhet og personvern er urokkelig. Vi beskytter våre brukeres data med de strengeste standarder for etikk og integritet.
  • Fremme av inkludering og mangfold - Vi bygger et arbeidsmiljø der alle stemmer blir hørt, og der mangfold blir sett på som en styrke som driver innovasjon og kreativitet.
  • Kvalitet over kvantitet - Vi fokuserer på å utvikle produkter som varer, reduserer avfall og fremmer bærekraftig forbruk.
  • Bærekraftig vekst - Vår vekststrategi er nøye kalibrert for å balansere økonomisk suksess med miljømessig og sosialt ansvar.
  • Innovasjon for en grønnere fremtid - Vi investerer i forskning og utvikling for å finne nye måter å redusere vår og våre kunders miljøpåvirkning.
  • Transparens i våre bærekraftsmål - Vi kommuniserer åpent om våre bærekraftsmål, tiltak og fremgang, og bygger tillit hos våre interessenter.

Med disse tiltakene ønsker vi ikke bare å oppnå de åpenbare fordelene som nye markedsmuligheter, økt profitt, salgsøkning, økt kundetilfredshet, bedre rykte, og attraktivitet som arbeidsgiver, men også å redusere våre kostnader gjennom redusert energi- og materialforbruk.

Vår visjon er å skape en tilværelse der alt salg er relevant, bærekraftig, og positivt for folk.

Dette betyr salg uten mas og støy, hvor folks reelle behov forstås og respekteres, og hvor maktbalansen er rettferdig fordelt mellom selger og kjøper. Vår misjon er å bidra til bærekraftig salg for både kunder og selgere, under vårt motto: "Headshed - Bra for salget - Bra for folk."

Som et ledd i vårt kontinuerlige arbeid for å redusere vårt klimaavtrykk, har vi også forpliktet oss til klimakompensasjon gjennom kapo.no, som et bevis på vår dedikasjon til ikke bare å snakke om bærekraft, men å leve etter disse prinsippene.

Gjennom disse tiltakene og vår urokkelige forpliktelse, står vi i Headshed klar til å møte fremtidens utfordringer, ikke bare som en leverandør av SaaS-løsninger, men som en pådriver for en mer bærekraftig og rettferdig verden.

Ta gjerne en prat med oss om hvordan vi kan bidra til bærekraftig salg hos din organisasjon.

Abonnér på bloggen