Tolv sikre steg mot fiasko i callsenterbransjen

Det store spørsmålet er ikke om du har feilet, men om du er fornøyd med fiasko.

Laurence J. Peter

Det er ikke lett å gjennomføre alle disse stegene, men mange har lyktes. Og ta det med ro, hvis du bare får til halvparten er du likevel godt på vei til å bli en skikkelig elendig aktør i en allerede frynsete bransje.

Slik gjør du det:

 1. Ha ufullstendige og ukontrollerte inndata slik at du verken vet hvem du ringer eller hvem du har ringt. Ring gjerne reserverte kunder uten tillatelse, spesielt de som allerede har sagt du ikke skal ringe mer.
 2. Bruk en automatisk oppringningstjener (powerdialer) som ringer flere enn du har kapasitet til å snakke med samtidig.
 3. Enten a) bruk en samtalemal som umiddelbart gir seg til kjenne som nettopp det, et manuskript, eller b) dropp samtale-malen i sin helhet og åpne alle samtaler med ”Hei, Magnus! Står til med deg?” (Gjerne uavhengig av kundens faktiske navn.) 
 4. Unngå å stille spørsmål eller på annen måte signalisere at du bryr deg om kunden. 
 5. Oppgi feil og/eller villedende informasjon om produktet du selger.
 6. Lov bort rabatter, ordninger og betingelser som enten ikke eksisterer eller som er fundamentalt forskjellige fra de faktiske.
 7. Får du innvendinger eller negativ tilbakemelding, bli enten a) sint, b) frekk, c) påståelig, d) ufin, e) redd eller f) lei deg.
 8. Sørg for at du ikke vet mer om produktet enn kunden.
 9. Vær snurt og smålig hvis det ikke blir handel over telefonen.
 10. Ikke si farvel på en ordentlig måte. Bare legg på, det er jo ikke din kunde allikevel?
 11. Ikke lagre riktig informasjon i etterkant, det gjør jo ingenting om samme kunde blir ringt av kollegaen rett etterpå. Det blir deres problem.
 12. Viktigst: skyld på kunden når du ikke lykkes. Det er alltid kundens feil.

Gratulerer! Du har gjort fiasko i callsenterbransjen!

Vil du heller lykkes med salget? Slik hjelper du de ansatte så de lykkes med salget.

Prat med oss om Cube som CRM-system