Cube for bank og finansModerne forretningslandskap er preget av rask teknologisk utvikling, og Customer Relationship Management (CRM) systemer har blitt et hjørnestein i virksomheters innsats for å bygge sterke kunderelasjoner. Mens implementeringen av CRM-systemer ofte blir drevet av behovet for rapportering og dataanalyse, er det viktig å ikke miste fokuset på behovene til de som jobber direkte med kunder. Å se på CRM-systemet som mer enn bare en rapporteringsplattform kan være nøkkelen til å oppnå maksimal avkastning på investeringen.

Manglende tilpasning til kunderettet aktivitet

Mange organisasjoner implementerer CRM-systemer med hovedvekt på datainnsamling og rapportering. Dette kan resultere i at systemet blir mindre tilrettelagt for de ansatte som jobber direkte med kunder, spesielt selgerne. Mens ledelsen kanskje jubler over de omfattende rapportene som genereres, kan kunderettet personell føle seg begrenset av systemet når det kommer til å håndtere kundeinteraksjoner på en effektiv og personlig måte. Er ikke systemet tilrettelagt for selgeren, så blir det "shit in - shit out" og i verste fall vil det medføre fallende resultater.

Behovet for en balansert tilnærming

For å sikre at CRM-systemet ikke bare tjener som en rapporteringsplattform, men også som et verktøy som styrker kunderettet aktivitet, er det viktig å ta en balansert tilnærming til implementering og bruk av systemet. Du bør vurdere følgende:

  1. Brukervennlighet: CRM-systemet bør være intuitivt og enkelt å bruke for alle ansatte, uavhengig av teknisk kompetanse. Dette vil bidra til raskere opplæring og bredere aksept blant teamet.

  2. Kundesentrert informasjon: Systemet bør gi tilgang til relevant kundeinformasjon i sanntid - unngå "information overload". Dette gir kunderettet personell muligheten til å gi skreddersydde løsninger og personlig service.

  3. Automatisering av rutineoppgaver: Ved å automatisere repetitive oppgaver som dataregistrering og oppfølgingsaktiviteter, frigjøres tid for ansatte til å fokusere på mer verdiskapende interaksjoner med kundene.

  4. Mobil tilgjengelighet: Ettersom mange kunderettede aktiviteter kan skje utenfor kontoret, bør CRM-systemet være tilgjengelig på mobile enheter. Dette muliggjør fleksibilitet og responsivitet i kundeinteraksjoner.

  5. Opplæring og støtte: Sørg for omfattende opplæring og kontinuerlig støtte for de ansatte som bruker systemet. Dette kan inkludere workshops, veiledninger og brukerstøttekanaler. Har du "interne ambassadører" som lykkes med bruk av systemet er det lurt å la dem skinne og ta del i opplæringen.

Å oppnå nødvendig avkastning

Investeringen i et CRM-system kan bare realisere sin fulle avkastning hvis det blir en integrert del av virksomhetens daglige drift og kultur. Ved å tilpasse systemet til kunderettet aktivitet og ikke bare fokusere på rapporteringsformål, kan følgende fordeler realiseres:

  • Forbedret kundeopplevelse: Kunderettet personell kan levere bedre service når de har tilgang til riktig informasjon til rett tid. Dette fører til økt kundetilfredshet og lojalitet.

  • Økt effektivitet: Automatisering av rutineoppgaver og enkel tilgang til kundedata gjør at ansatte kan bruke mindre tid på administrasjon og mer tid på verdiskapende aktiviteter.

  • Bedre samarbeid: CRM-systemet kan fungere som en sentral plattform der ulike team kan samarbeide om kundeinteraksjoner og dele viktig informasjon.

  • Gode integrasjoner: et CRM system kan ikke løse alle utfordringer. Noen ganger er det like greit å integrere mer spesialiserte verktøy med CRM-systemet eller direkte til et datavarehus. Mange prosjekter med tilpasning av CRM-systemer blir svært kostbare, mens integrasjoner etter hvert er blitt ganske enkelt å få på plass uten for mange ressurser.

Avsluttende tanker

Mens rapportering og dataanalyse er viktige funksjoner i et CRM-system, bør ikke dette være det eneste fokuset. Å tilrettelegge systemet for de som jobber med kunderettet aktivitet er avgjørende for å oppnå nødvendig avkastning på investeringen. En balansert tilnærming som tar hensyn til brukervennlighet, tilgang til kundedata, automatisering, mobiltilgjengelighet og opplæring kan bidra til å skape et CRM-system som ikke bare gir innsikt, men også forbedrer kundeopplevelsen og effektiviteten til teamet.Prat med oss om Cube som CRM-system