Agenter med hodesett på callsenter

Betaler du dyre lisenskostnader mens hele arbeidsstokken er på ferie? Det varierende kostnadsbildet i et outbound callsenter krever et fleksibelt prissystem som følger konjunkturene og den varierende arbeidsmengden i virksomheten. Etter mange år med ulike roller i callsenter har jeg erfart at årshjulet ser omtrent slik ut for de aller fleste bedriftene innenfor denne bransjen: 

  • Året starter med heftig rekrutteringsarbeid, og det er fullt øs på ringeaktiviteten
  • Når det nærmer seg eksamenstid for studentene, og fram mot sommeren, mister man en del ansatte, og aktiviteten går generelt ned mot ferien
  • Høsten starter med full fart og intensiv on-boarding av nye agenter 
  • Mot jul er det igjen en del frafall, og aktiviteten er lavere

De fleste i vår bransje drar sikkert kjensel på denne beskrivelsen og kjenner på utfordringen med å styre kostnadsbildet i takt med aktiviteten i virksomheten. Særlig utfordrende er det med fastavtaler på telefonlinjer, som ruller og går i perioder med lav aktivitet eller feriestengt.

Fastpris

Priselementene for et kombinert ringesystem og callsenter CRM system er gjerne som følger:

  • Lisensavgift for CRM-delen pr.bruker
  • Fastavtale for telefonlinjer
  • Tellerskritt (avgift pr. ringeminutt)
  • Stykkpris pr. SMS

Ofte er det knyttet bindingstid til avtalen om telefonlinjer, som gjør det enda vanskeligere å tilpasse kostnadsbildet til variasjonene gjennom året. Dette er gjerne fra eksterne leverandører og faktureres separat. For å bruke SMS må man som regel kjøpe en tilleggsmodul for dette formålet.

Forbruksbasert pris

Med Cube CRM ønsket vi å få til en prismodell som gjør det enkelt for kunden å tilpasse kostnaden til aktiviteten i callsenteret. Cube er derfor det første kombinerte CRM og ringesystemet som har forbruksbasert prising. Dette er priselementene for Cube:

  • CRM-delen er lisensbasert og prises pr. bruker. Det er ingen bindingstid og meget enkelt å koble brukere til og fra løsningen etter hvert som arbeidsstokken øker og minker 
  • Minuttpris for telefonsamtaler, inkludert tellerskritt og ringesystem
  • Stykkpris pr. SMS

Dette kommer på en og samme faktura fra én leverandør.

Forbruksbasert prising er spesielt godt egnet for outbound sales siden man unngår faste kostnader på ringeverktøyet.

Les mer: Hva er forskjellen på CRM, Cube CRM og et ringesystem?

Forbruksbasert vs. fastpris

Hvis du spør den gjengse leder i et callsenter om gjennomsnittlig ringetid, vil du sannsynligvis få et svar i nærheten av 70%. Våre erfaringer etter lange karrierer i bransjen viser at dette ligner mer et målbilde enn en sannhet. Etter vår erfaring varierer tid i aktiv samtale mye fra callsenter til callsenter og ligger som regel mellom 30-50 %.

Vi har laget omfattende prismatriser for Cube slik at vi kan sammenligne med den rådende prismodellen skissert ovenfor, og hvordan kostnadene endrer seg med ulike nivåer av ringetid. Våre kalkyler viser at dersom du har mer enn 70% ringetid, er det ingen forskjell på hva du betaler for Cube, og hva du betaler for et system slik vi har beskrevet tidligere i artikkelen. Dersom ringetiden er lavere enn 70%, er Cube et rimeligere alternativ.

I vår priskalkulator kan du legge inn dine egne tall og sammenligne med prismodellen for Cube.

Tanken bak prismodellen for Cube er at den følger årshjulet i et typisk callsenter slik at du slipper å betale for faste avtaler på ringesystemet i de periodene du ikke har særlig aktivitet. Men du betaler noe høyere pris for bruken i perioder med høy oppdragsmengde og full bemanning. Allikevel ikke mer enn et tilsvarende system med tradisjonell prismodell.


Se hva du kan spare med Cube CRM i vår priskalkulator