personal-data-protectionI dagens digitale verden er det viktigere enn noensinne å ha kontroll på dataflyten i bedriften din. Hvis du ikke tar sikkerheten på alvor, kan bedriften din bli sårbar for sikkerhetstrusler, inkludert datainnbrudd, phishing-angrep og annen cyberkriminalitet. Dette kan føre til tap av integritet og konfidensialitet og i verste fall lovbrudd.

Det er viktig å være klar over at både GDPR og den nye sikkerhetsloven pålegger bedrifter ansvar for IKT-sikkerhet. Selv om teknologien har gjort store fremskritt og det finnes en rekke verktøy som brannmurer, scannere og antivirusprogrammer, er det likevel en stor faktor som kan påvirke sikkerheten din - nemlig de ansatte.

Hvis du ikke har tilstrekkelige kontroller for å sikre dataflyten, kan bedriften din miste viktig informasjon eller data. Det kan også være vanskelig å spore og overvåke dataflyten, som kan føre til ansvarsfraskrivelse og problemer med å identifisere og løse problemer. Uten kontroll over dataflyten kan det også være vanskelig å sikre at dataene som brukes i bedriften er nøyaktige og oppdaterte. Dette kan føre til feil beslutninger og tap av kunder og inntekter. Bare tenk deg hva som kan skje hvis kundelisten din havner i hendene på konkurrenten din!

Hvis du ikke har kontroll på dataflyten, kan det også føre til problemer med å overholde lover og forskrifter knyttet til personvern, datalagring og andre relaterte områder. Derfor er det viktig å utføre gode risikoanalyser og implementere tilstrekkelige kontroller og prosedyrer for å sikre at dataene flyter på en sikker og effektiv måte i hele organisasjonen.

I sum kan manglende kontroll over dataflyten ha alvorlige konsekvenser for bedriften din, inkludert tap av inntekter, omdømme og kundelojalitet. Derfor er det viktig å ta sikkerheten på alvor og implementere nødvendige tiltak for å sikre at dataene dine er trygge. Gjør din del for å beskytte bedriften din i dagens digitale verden!

Les også: Tar leverandøren din av skytjenester sikkerheten på alvor? 

Her har du 5 generelle råd for å få kontroll med dataflyten i din virksomhet:

Definér en tydelig prosess for datainnsamling og -behandling

Bedriften bør definere en prosess for hvordan de samler inn og behandler dataene fra kundene sine. Dette bør inkludere hva slags data som samles inn, hvordan det lagres og hvem som har tilgang til det.

Implementer et system for å samle inn og behandle data

Det kan være lurt å implementere et system som kan samle inn og behandle data fra kundene, for eksempel et CRM-system. Dette kan hjelpe til med å organisere dataene og gjøre det enklere å finne relevant informasjon når det trengs.

Definer klare retningslinjer for datatilgang og -deling

Bedriften bør definere klare retningslinjer for hvem som har tilgang til kundedataene, og hvordan dataene kan deles internt og eksternt. Dette kan inkludere å definere hvem som har tilgang til dataene, hva de kan bruke dataene til og hvordan de kan dele dataene med andre. Hvilken kontroll har du eksempelvis med data du sender fra deg til en oppdragstaker? Kan du garantere at dataene blir brukt i henhold til avtalen mellom deg som oppdragsgiver og din oppdragstaker? Det er på ingen måte en selvfølge at det kun er din egen virksomhet som har tilgang til dine lagrede data.

Implementer sikkerhetstiltak for å beskytte dataene

For å beskytte kundedata bør bedriften implementere sikkerhetstiltak som kan hindre uautorisert tilgang og hacking. Dette kan inkludere sikkerhetskopier, krypterte data, og sterk autentisering av brukerne som har tilgang til dataene. Det kan også være lurt å kreve loggføring av hvem som benytter data når og hvordan.

Gjennomfør jevnlige revisjoner av prosessene og systemene

Bedriften bør gjennomføre jevnlige revisjoner av prosessene og systemene for å sikre at alt fungerer som det skal og at det er i samsvar med lover og regler for databehandling.

Les også: GDPR er 4 år. Etterlever du loven, eller lover du å etterleve?

Ved å implementere disse tiltakene kan bedriften få bedre kontroll på dataflyten i kundeprosessene og sikre at kundedataene blir behandlet på en ansvarlig og trygg måte. Lurer du på hvordan vi gjør det, ta gjerne kontakt!

Prat med oss om Cube som CRM-system