Cubot - generated by DALL·E I en stadig travlere hverdag der tid er penger, er effektiviteten i kundedialogen avgjørende for enhver virksomhet som ønsker å overleve og trives. Tradisjonelle metoder for kundedialog, som click to call, har lenge vært standarden for bedrifter som ønsker å tilby umiddelbar kommunikasjon. Men med teknologiske fremskritt kommer innovasjon, og prediktiv dialer representerer en slik innovasjon, som lover å revolusjonere måten bedrifter kommuniserer med sine kunder på.

Grunnleggende forskjeller

Click to Call-teknologi

Click to call, en funksjon som lar brukere klikke på ringeknappen for å initiere en telefonsamtale, er enkel og brukervennlig. Denne metoden krever imidlertid at brukeren initierer samtalen. Dette medfører mulig tap av tid før brukeren ringer og ikke minst mye tid hvor brukeren sitter og venter på summetone og at mottaker faktisk skal svare. Svært ofte er mottaker forhindret fra å svare og samtalene ender opp i mobilsvar eller ikke svar.

Prediktiv Dialer

I motsetning står prediktiv dialer, et avansert system designet for å maksimere effektiviteten ved å automatisk ringe flere numre samtidig. Når den oppdager et svar, kobler den samtalen til en ledig agent. Dette skiller seg fra click to call ved at det proaktivt søker kundedialog, i stedet for å vente på at kunden initierer samtalen.

Påvirkning på arbeidsflyten

Prediktiv dialer transformerer arbeidsflyten i kundeservice og salgsoperasjoner ved å automatisere oppringsprosessen, noe som frigjør agentenes tid til faktisk samtaleføring, mens click to call beholder en mer reaktiv tilnærming.

Fordeler 

 • Effektivitetsøkning - Ved å automatisere oppringsprosessen reduserer prediktiv dialer ventetiden mellom samtaler og maksimerer tiden agenter tilbringer i produktive samtaler med potensielle kunder.
 • Forbedret produktivitet - Prediktiv dialing kan dramatisk øke antall samtaler en agent kan håndtere per time, langt utover det som er mulig med manuelle metoder eller click to call.
 • Intelligens og tilpasning - Ved å bruke dataanalyse forutsier prediktiv dialer den beste tiden å ringe på, basert på tidligere interaksjonsdata, og justerer seg kontinuerlig for å forbedre kontakt- og suksessraten.
 • Reduksjon av tomme anrop - Systemet minimerer antall anrop som ikke fører til en samtale ved å filtrere ut opptatt-signaler, telefonsvarere, og ikke-svar, noe som forbedrer effektiviteten ytterligere.

Ulemper og overveielser

 • Kundens perspektiv - Fra kundens ståsted kan den automatiserte naturen av prediktiv dialing oppfattes som påtrengende, noe som krever en balansert tilnærming for å unngå negativ oppfatning. Systemet bør legge begrensninger f.eks. hvor ofte og hvor mange ganger man forsøker å nå en kunde - vi vil jo ikke drive med telefonterror på egne kunder.
 • Agentens perspektiv - Fra agentens perspektiv representerer overgangen fra tradisjonelle click to call-systemer til prediktiv dialer en betydelig endring i arbeidsdagen. Med click to call er interaksjonene oftest initiert av agenten. Dette gir en viss forutsigbarhet, men også mange stille øyeblikk og uutnyttet potensial. Prediktiv dialer, derimot, har transformert denne dynamikken ved å automatisere oppringsprosessen, noe som betyr at vi nå tilbringer mer tid i faktiske samtaler og mindre tid på å vente på at samtaler skal skje.
Denne teknologien har ikke bare økt antallet samtaler vi kan gjennomføre i løpet av en arbeidsdag, men også kvaliteten på disse samtalene. Systemet er designet for å ringe på optimale tider, basert på analyser av tidligere interaksjonsdata, noe som øker sjansen for at samtalen blir vellykket. For agenter betyr det en mer effektiv arbeidsdag med flere muligheter til å nå våre mål, men ofte en mer stressende arbeidshverdag. Dette kan man f.eks.enkelt regulere ved å kombinere click to call og prediktiv ringing i perioder av arbeidsdagen.

Selv om overgangen krever tilpasning, spesielt i å håndtere et høyere samtalevolum, gir fordelene med prediktiv dialer en klar forbedring i vår evne til å engasjere med kunder på en meningsfull måte. Denne teknologien gir oss verktøyene vi trenger for å være mer produktive, noe som i sin tur kan føre til større jobbtilfredshet og suksess i våre roller.

Case-studier og eksempler

Reelle eksempler viser at prediktiv dialer overgår click to call i effektivitet og produktivitet i ulike bransjer, fra telemarketing til kundeservice, ved å øke antall vellykkede samtaler og redusere driftskostnader. Våre målinger viser at man kan oppnå mellom 50 og 70% effektiviseringsgevinst og hente ut tilsvarende økning i salg som følge av økt kundeaktivitet.

Prediktiv dialer representerer en betydelig forbedring i effektiviteten av kundedialog. Bedrifter som vurderer å implementere denne teknologien bør veie fordelene mot potensielle ulemper og sørge for at de forblir i samsvar med relevante lover og reguleringer. Som teknologien utvikler seg, vil dens evne til å tilpasse seg og integrere med andre kommunikasjonsplattformer bare forbedre dens verdi i å skape meningsfulle kundedialoger.

En predictiv dialer har mange fordeler

 • Filtrere ut telefonsvarere
 • Filtrere ut ikke-svar
 • Gi tilbud om flere samtaler per time automatisk
 • Ringemønster kan styres etter behov
 • Har som regel flere ringemodus eller innstillinger
 • Øker antall ringeforsøk og oppkoblinger med 200-300% vs manuell
 • Økt antall samtaler gir økt inntjening
 • Gode rapporteringsverktøy og styringsrapporter

Ta kontakt om du vil vite mer om hvordan Cube på toppen av ditt CRM  gir deg økt effektivitet og flere kunder ved hjelp av prediktiv dialer!

 

Prat med oss om Cube som salgsstøtteverktøy