Regler for opptak av telefonsamtaler er kompliserte

Det er viktig å være klar over telemarketingloven når man driver mye utgående telefonaktivitet mot kunder. Dette inkluderer å ha en gyldig grunn til å kontakte kunden, å respektere kundens ønske om ikke å bli kontaktet igjen, og å ha riktig informasjon om selskapet og kontaktpersonen tilgjengelig under samtalen. Det er også viktig å ha god opplæring til ansatte som kan håndtere avvisninger og klager på en profesjonell måte.

Hva er en gyldig grunn til å ta opptak av telefonsamtaler?

En gyldig grunn til å kontakte kunden på telefon kan være:

 • Hvis kunden allerede har et forhold til selskapet, kan man kontakte dem for å tilby relaterte produkter eller tjenester, eller for å følge opp tidligere salg.
 • Hvis kunden har gitt samtykke til å bli kontaktet, for eksempel ved å registrere seg for et nyhetsbrev eller delta i en konkurranse.
 • Hvis kunden er en potensiell kjøper av et produkt eller en tjeneste, kan man kontakte dem for å tilby dette.
 • Hvis kunden er en del av en undersøkelsesgruppe, kan man kontakte dem for å gjennomføre en undersøkelse.
 • Hvis kunden har en konto eller abonnement hos selskapet, kan man kontakte dem for å informere om endringer eller for å bekrefte detaljer relatert til dette.
 • Informere kunden om endringer i selskapet eller kommunisere viktig informasjon relatert til kunden eller selskapet.

Det er viktig å være klar over lover og reguleringer i de ulike landene man opererer i når man kontakter kunder. Det kan være store forskjeller.

 

Den som ikke retter seg etter markedet, blir straffet av markedet.

Wilhelm Röpke

 

Opplæring er viktig i telefonsalg

Ansatte som driver telemarketing bør ha opplæring i følgende områder:

Ansatte bør ha god kunnskap om det de skal selge eller formidle, slik at de kan svare på spørsmål og håndtere eventuelle motforestillinger fra kunden.
Ansatte bør ha kunnskap om effektive salgsteknikker, som å lytte aktivt, stille åpne spørsmål og bygge rapporter med kunden.
Ansatte bør ha god tale og lytteferdigheter, inkludert korrekt telefonoppførsel og hvordan man håndterer forskjellige situasjoner som kan oppstå under samtalen.
Ansatte bør ha kjennskap til telemarketingloven og andre relevante lover og reguleringer som gjelder for bransjen. Det er ofte blant teamledere og agenter at man bryter loven
Ansatte bør ha kunnskap om god kundeservice, inkludert hvordan man håndterer klager og kundens ønsker om ikke å bli kontaktet igjen.

Etikk og profesjonalitet : Ansatte bør ha god forståelse for etiske prinsipper og profesjonalisme i telemarketing, som å alltid være ærlige og respektere kundens privatliv.

Abonnér på bloggen

De vanligste feilene som man gjør i telefonsalg

 1. Å ikke ha tilstrekkelig kunnskap om produktet eller tjenesten man selger, eller ikke ha et klart formål med samtalen, kan føre til at man ikke lykkes i å selge noe til kunden.
 2. Bruk av harde eller aggressive salgstaktikker, som å presse kunden til å kjøpe noe, kan skremme kunden bort og ødelegge forholdet.
 3. Å ikke lytte aktivt til kunden, eller ikke forstå kundens behov eller motforestillinger, kan føre til at man ikke tilbyr riktig produkt eller tjeneste eller ikke kan motvirke kundens motforestillinger.
 4. Å ikke følge opp på samtalen eller ikke ta hensyn til kundens ønske om å ikke bli kontaktet igjen kan føre til at man mister kunden.
 5. Å ikke overholde telemarketingloven eller andre relevante lover og reguleringer kan føre til straff og skade selskapets omdømme.
 6. Å ikke håndtere klager eller negative tilbakemeldinger på en profesjonell måte kan skade selskapets omdømme og miste kunder.

Prat med oss om Cube som CRM-system