En av de viktigste faktorene for å drive en vellykket virksomhet er å ha en dyp forståelse av kundene dine. Kundeinnsikt er nøkkelen til å utvikle og implementere en vellykket strategi for kundeforvaltning, og dette er viktigere enn noen gang i dagens stadig mer konkurransepregede marked.

web_RUA8089 copyKundeinnsikt refererer til en dyp forståelse av kundenes behov, ønsker, preferanser og kjøpsatferd. Kundeforvaltning er prosessen med å bygge og opprettholde sterke og varige relasjoner med kundene dine. Dette kan omfatte å tilby utmerket kundeservice, tilpasse produkter og tjenester til kundenes behov, og kommunisere regelmessig med kundene dine.

Cube fra Headshed kan hjelpe deg med å få bedre kundeinnsikt på flere måter, for eksempel:

Samle kundedata

Cube hjelper deg med å samle inn, kategorisere og organisere all relevant informasjon om kundene dine, inkludert kontaktdetaljer, kjøpshistorikk, interaksjoner med selskapet ditt, tilbakemeldinger, etc. På denne måten kan du få en helhetlig oversikt over hver enkelt kunde.

Segmentere kundene

Med all denne informasjonen kan du segmentere kundene i Cube etter ulike kriterier, som kjøpshistorikk, preferanser, alder, geografi, etc. Dette gjør det mulig å tilpasse kampanjer, arbeidsmetodikk og tilbud til hver enkelt gruppe av kunder, ikke bare før, men også under og etter kampanjer.

Forbedre kundeopplevelsen

Cube kan også hjelpe deg med å forbedre kundeopplevelsen ved å gi deg innsikt i hva kundene ønsker og hvordan de ønsker å bli behandlet. Du kan bruke denne informasjonen til å tilpasse tjenestene og kommunikasjonen med kunden, og dermed øke kundetilfredsheten og lojaliteten.

Øke salget

Bruk av Cube lar deg analysere kundenes kjøpshistorikk og preferanser og gjør det enkelt å identifisere kryssalg- og oppsalgsmuligheter og sette disse raskt ut i markedet. Dette gjør det mulig å tilby relevante produkter og tjenester til riktig tidspunkt, og dermed øke salget.

Datainnsikt

Med Cube koblet til dine andre løsninger får du oversikt over hvordan selskapet ditt presterer når det gjelder kundetilfredshet, salgsinntekter, kundeforhold, etc. Dette kan hjelpe deg med å identifisere områder som trenger forbedring og dermed legge grunnlag for beslutninger basert på data og ikke antagelser.

Kundeforvaltning i fri flyt

Når man ønsker å kombinere utgående kundeaktiviteter på flere team kan det føre til utfordringer i kundeforvaltning på grunn av flere forhold:

Hvis flere team (interne og/eller eksterne) arbeider på utgående kundeaktiviteter, kan det føre til at flere personer kontakter den samme kunden flere ganger. Dette kan føre til dobbeltarbeid, som kan være tidkrevende og kostbart. Koordinering for å unngå dette er ofte manuell og tidkrevende. 

Hvis teamene ikke koordinerer godt med hverandre, kan det føre til at de sender ut motstridende meldinger til kundene. Dette kan føre til forvirring og frustrasjon blant kundene (og blant teamene).

Hvis teamene ikke deler relevant informasjon om kundene med hverandre, kan det føre til at kundene må gjenta seg selv når de blir kontaktet av forskjellige team. Dette kan føre til en dårlig kundeopplevelse og kan føre til tap av tillit.

Hvis ansvarsområdene til de forskjellige teamene ikke er klart definert, kan det føre til overlapping og konflikt i kundeforvaltningen. Dette kan føre til at kunder blir neglisjert eller ignorert, noe som kan føre til tap av kundeforhold og salg.

For å unngå disse utfordringene, er det viktig å ha god kommunikasjon og koordinering mellom teamene og å ha et effektivt system for å dele informasjon om kundene. Dette kan inkludere å implementere et system som Cube eller andre verktøy som kan hjelpe til med å samle og dele informasjon om kundene på en effektiv måte.

Utfordringen er ofte at de interne systemene ikke snakker med hverandre og eksterne oppdragstakere. Her starter ofte et kaos for etterlevelse av GDPR, med utveksling av Excel-lister og manglende kontroll på data. I tillegg blir det svært vanskelig å følge med på hvilken aktivitet som gjøres overfor kundene.

Cube er spesielt laget for håndtering av salg på tvers av ulike team, enheter og bedrifter. Med Cube  kan du

 • bruke eksterne ressurser til å drive salgs- og kunderettet aktivitet
 • la disse eksterne ressursene jobbe på oppdaterte data
 • sørge for at eksterne ressurser forholder seg til en gitt rapporteringsstruktur
 • ha kontroll med tilgangen de eksterne ressursene har til informasjon og funksjonalitet
 • la de eksterne ressursene ellers organisere arbeidet sitt selvstendig
 • unngå å sende fra deg kopiert informasjon, spesielt kundedata (personvern) og konkurransesensitive data
 • veksle mellom og/eller kombinere intern og ekstern ressursbruk etter behov
 • sammenligne og optimalisere bruken av interne/eksterne ressurser
 • automatisere informasjonsflyten knyttet til nye eller endrede aktiviteter


  Prat med oss om Cube som CRM-system