Som virksomhetseier vet du at å tiltrekke seg nye kunder er viktig, men det er like viktig å beholde de eksisterende kundene for å opprettholde stabilitet og øke inntektene. En måte å gjøre dette på er ved å utvide produktspekteret og tilby kryssalg.

cross-selling

Kryssalg handler om å tilby kundene dine flere produkter eller tjenester enn det de opprinnelig var interessert i. Dette kan være produkter som utfyller hverandre eller tilbyr en annen type verdi. For eksempel, hvis du selger bredbånd, kan du tilby kundene også TV-pakker eller mobilabonnementer. Hvis du tilbyr banktjenester kan du utvide med forsikring, pensjon, regnskapsføring og finansiell rådgivning.

Imidlertid er det noen hinder - du kan ikke uten samtykke kontakte dine kunder på vegne av for eksempel søster- og datterselskaper. Men det lar seg jo gjøre dersom disse i dialogen med kunden innhenter samtykke.

Ved å tilby kryssalg til eksisterende kunder, kan du øke inntektene uten å bruke mye tid og ressurser på å tiltrekke deg nye kunder. Kryssalg kan også bidra til å øke kundelojaliteten, da kundene vil føle at du tilbyr en helhetlig og omfattende tjeneste.

Men hvordan kan du implementere en effektiv kryss salgsstrategi? 

Først og fremst er det viktig å forstå kundenes behov og interesser. Dette kan gjøres ved å analysere kundedata og samle tilbakemeldinger fra kundene. Ved å forstå hva kundene trenger, kan du tilby produkter eller tjenester som svarer på deres behov.

Her har vi tidligere skrevet om datadrevne kundereiser og hvordan dette kan gi utvidet innsikt i kundebehovene.

Det er også viktig å kommunisere tilbudene dine på en tydelig og overbevisende måte. For eksempel, hvis du tilbyr en rabatt på TV-pakker for eksisterende bredbåndkunder, må du sørge for å kommunisere dette tilbudet på en tydelig og effektiv måte.

Her er noen 7 tips for å implementere en effektiv kryss salgsstrategi

  • Ved å analysere kundedata, kan du identifisere kundenes behov og interesser, og dermed tilby relevante produkter og tjenester. Dataene kan inkludere informasjon om kjøps historikk, preferanser og demografiske egenskaper.
  • Sørg for at alle avdelinger i virksomheten jobber sammen for å tilby en helhetlig tjeneste til kundene. Dette kan inkludere salg, markedsføring, kundeservice og produktutvikling.
  • Gjør det enkelt for kundene å forstå hva du tilbyr og hvorfor det er relevant for dem. Du kan bruke flere kommunikasjonskanaler som e-post, SMS, telefon eller sosiale medier for å nå ut til kundene.
  • Tilby kundene relevante tilbud basert på deres kjøps historikk, preferanser og behov. Dette kan øke sjansen for at de vil kjøpe produktene eller tjenestene.
  • Ha en konkret og tydelig prisstrategi. Det kan også være fordelaktig å ha et rabattprogram, en pakkepris eller et lojalitetsprogram for kundene som kjøper flere produkter og tjenester fra virksomheten.
  • Vær tålmodig og ikke overdriv. Kryssalg bør være en langsiktig strategi og ikke en engangsaktivitet. Du bør ikke pushe kundene til å kjøpe noe de ikke er interessert i, og du bør ikke bombardere dem med for mange tilbud samtidig.
  • Evaluere resultater regelmessig og juster strategien etter behov. Hvis du ser at visse tilbud ikke fungerer, kan du justere og prøve nye tilnærminger. Det er ingen hemmelighet at Cube har en av sine sterke sider i “live” segmentering og justering av kampanjer. Cube sine unike funksjonaliteter lar deg segmentere oppdragene under veis, på denne måten kan du fordele kunder til agenter basert på ulike kriterier, slik at selgerne får riktigere ringelister basert på siste erfaringer i oppdraget. På denne måten kan vi styre oppdragene inn mot bedre resultater og mer relevante samtaler.

Til slutt, vær tålmodig og ikke forvent umiddelbare resultater. Kryssalg er som nevnt en langsiktig strategi som krever tid og innsats. Men hvis du gjør det riktig, kan du øke inntektene og beholde eksisterende kunder samtidig.

Kort oppsummert, ved å utvide produktspekteret og tilby kryssalg til eksisterende kunder, kan du øke inntektene og beholde lojale kunder. For å gjøre dette effektivt, må du forstå kundenes behov og interesser, kommunisere tilbudene dine tydelig og være tålmodig i gjennomføringen av strategien.

Kontakt oss for å se hvordan Cube og Headshed kan hjelpe deg å hente ut potensialet i din kundegruppe.

 

Prat med oss om Cube som CRM-system