web_RUA7737 copy-1Ja, det er lov å gjøre opptak av telefonsamtaler du som privatperson tar del i, men det er mange omstendigheter som avgjør lovligheten. Det er en vesentlig forskjell på om samtalen foregår på jobb eller privat. 

Datatilsynet gir deg en fin oversikt over når det er lov til å ta opp en samtale, og når det kan være straffbart. I Norge tar vi stort sett utgangspunkt i straffelovens paragraf 205 (1. ledd) og personvernreglene når det skal avgjøres om innspillingen av samtalen er lovlig eller ikke.

Last ned sjekkliste for håndtering av samtaleopptak

Loven sier at hemmelig avlytting ikke er lovlig, og det samme gjelder innspilling av andres samtaler uten tillatelse. Om du derimot deltar i samtalen selv, er det lovlig å spille den inn uten å be om lov. Du må med andre ord være en av personene som aktivt prater i samtalen.

Har du lov til å ta opp samtaler på jobb?

Det er fortsatt straffeloven og personvernreglene som gjelder ved opptak av samtaler på jobb. Det betyr at du i utgangspunktet må være en del av samtalen selv, eller at du bør be om tillatelse før lyd spilles inn av andre parter. Men husk at det ikke er lov å overvåke eller spille inn andres samtaler. Arbeidsgiver kan for eksempel ikke spille inn lyd på arbeidsplassen for å overvåke ansatte.

Ja, du har også lov til å bruke opptak av samtaler på jobb, men det er en rekke bestemmelser

Lydopptak av telefonsamtaler er vanlig i mange tilfeller der det er dialog mellom kunde og leverandør. En del callsenter og kundesenter bruker dette til ulike formål. Ofte ser vi også at det gjøres ulovlig.

Her er 7 ting du må huske tenke på:

  1. Har du et definert formål med samtaleopptaket? 
  2. Har du opplyst om at det gjøres opptak? 
  3. Hva om kunden ikke vil at det skal gjøres opptak? 
  4. Kan du raskt gi kunden kopi av et opptak? 
  5. Vet den ansatte at det gjøres opptak? 
  6. Vet du når og hvordan du skal slette opptaket? 
  7. Har du sørget for skikkelig opplæring? 

Her er det mange feller å gå i og du må vite hva du skal gjøre og hvilke lover og regler du skal forholde deg til. Vi har derfor laget en veileder som også omhandler lover, regler og bransjenorm. 

Prat med oss om Cube som CRM-system