Bærekraftig utvikling som tar hensyn til folk, moljø og planeten vi lever påEt økende press fra flere hold gjør at virksomheter må satse på bærekraft for å overleve i fremtiden. Heldigvis vil det grønne skiftet også føre med seg mange nye forretningsmuligheter.

Her er noen av fordelene ved å satse på bærekraft

 • nye markedsmuligheter
 • økt profitt
 • salgsøkning
 • økt kundetilfredshet
 • legitimitet og bedre rykte
 • du blir en mer attraktiv arbeidsgiver

Fokus på bærekraft vil også føre til reduserte kostnader som følge av redusert energi- og materialforbruk.

“En bære­kraftig utvikling er en utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få tilfredsstille sine behov.”

Gro Harlem Brundtland

En nesestyver i  møte med hverdagen

Den “frivillige” overgangen til å tenke at din egen lille virksomhet skal ta seg råd til å investere i bærekraft og klima er fjern for mange. I en startup jeg har investert i fikk vi “knyttneven i ansiktet“ og “en realitetsorientering” av de sjeldne i møte med lederne for små og mellomstore selskaper i de største byene i Norge. Et konkret tilbud om å være med på et lite og rimelig tiltak for å redde matsvinn hos produsenter ble umiddelbart avvist av alle ledere vi kontaktet. Det som skremte meg mest var ikke at de ikke var interesserte. Men de var faktisk heller ikke kjent med FNs bærekraftsmål og andre tiltak for å nå klimamålene i Parisavtalen.

Prat med oss om Cube som CRM-system

Våkn opp!

Du er på vei utfor stupet! Din lønnsomme virksomhet vil nå møte nye krav som gjør at du ikke får de avtalene du trenger for å utvikle virksomheten. Leverandører, samarbeidspartnere og kunder krever stadig oftere at man skal jobbe planmessig og strukturert med bærekraft for å være aktuelle å samarbeide med. Lover og regler kommer på løpende bånd og virksomheter må vise klimaregnskap og tiltak som aktivt forbedrer dette. Er du ikke med her, så vil det gå galt.

I fremtiden - pass deg, den er her allerede - vil du ikke kunne selge produkter og tjenester som ikke er bærekraftige. Uten denne omstillingen og fokus på de positive sidene av å være med på å skape et bærekraftig næringsliv vil du sannsynligvis ikke lykkes. Se bare på hva Nordea skriver om bærekraft på sine nettsider. 

Er du tidlig ute? Bruk det som en konkurransefordel

Det er mange områder å gripe fatt i. Selv på en helt vanlig kontorplass er det muligheter for å tenke offensivt når det gjelder klima:

 • Strømforbruk i kontorlokasjoner og på datamaskiner og annet teknisk utstyr
 • Arealutnyttelse
 • Digitalisering, men dette kan også påvirke bærekraftdimensjoner i positiv og negativ retning
 • Reiser: 90% av fly- og bilreiser kan erstattes med digitale møter eller mer miljøvennlig kollektivtransport
 • Inventar kan resirkuleres eller gjenbrukes - ikke alt trenger å være nytt og moderne
 • Hva med holdningsskapende arbeide overfor ansatte? Det er populært å jobbe med ansvarlige kolleger

Men du tenker kanskje at det er andre steder man bør begynne? Da kan jeg fortelle deg at du blir ikke bedre av at naboen tar ansvar. Din bedrift taper i konkurranse med naboen.

En studie fra Harvard Business School så tidlig som i 2014 viser at bedrifter som tar dette seriøst kan oppnå en rekke fordeler:

 • Lettere tilgang til kapital fra investorer
 • Ettersom bærekraftige selskaper viser at de er ansvarlige, har de høy tillit i markedet
 • Godt kvalifiserte ansatte trekker mot bedrifter de anser som bærekraftige
 • Stadig flere kunder foretrekker bedrifter de anser som ansvarlige, og er ofte mer lojale mot disse selskapene
 • En bærekraftig profil kan gjøre at bedriften skiller seg ut i markedet, og dermed tiltrekke seg mer oppmerksomhet

Så hva gjør vi selv da, for å sikre at vi blir mer bærekraftig i dag, i morgen og fremtiden?

Det hele starter med en analyse av hvor vi står, og gjerne med en ekstern gjennomgang og et klimaregnskap.

Når du skal starte arbeidet kan det være lurt å tenke på å:

 • forankre arbeidet med bærekraft i ledelsen
 • involvere ansatte og gi dem opplæring
 • sette seg inn i bærekraftsmålene, og finn ut hvilke mål som er mest relevante å jobbe med i deres bedrift - det er ingen vits å jobbe med alle samtidig
 • arbeide systematisk med prioritering, årlige tiltak, måling og styring
 • sette seg enkle mål til å begynne med og legge listen høyere etter hvert

(Kilde: NHO)

Hos oss har vi kommet til at vi vil skape En tilværelse der alt salg er relevant, bærekraftig og positivt for folk.”

I dette legger vi at:

 • Salg skjer uten mas og støy - med minimal innsats og ressursbruk
 • Folks reelle behov blir forstått  - deres preferanser og ønsker blir hensyntatt
 • Vi ønsker å snu maktbalansen - salg starter når kunden har et behov

Vår misjon blir derfor å bidra til “Bærekraftig salg for kunder og selgere”

Vi har laget oss en “slogan” som vi benytter i vår kommunikasjon

Headshed – Bra for salget – Bra for folk

Og nå har vi kommet dit at vi også finner det hensiktsmessig å klimakompensere for vårt noe beskjedne men allikevel sporbare klimaavtrykk hos https://www.kapo.no/ 

Sånn gjør vi vårt, og så får naboen gjøre sitt.

Prat med oss om Cube som CRM-system